Project Description

Диагностично-консултативен център „Света Марина“ е открит през 2002 г. В лечебното заведение се извършва специализирана извънболнична медицинска помощ от над 100 висококвалифицирани лекари от 35 различни специалности, като голяма част от тях са хабилитирани преподаватели.

В университетския център работят 4 професори, 22 доценти и много главни асистенти и асистенти от Медицински Университет – Варна. Тук е клинична база за обучение на студенти от МУ-Варна.

ДКЦ „Света Марина” ЕООД предлага диагностика, лечение и профилактика на многобройни заболявания в условията на извънболничната медицинска помощ и разполага с: клинична лаборатория; паразитологична лаборатория; микробиологична лаборатория; вирусологична лаборатория; лаборатория по клинична патология; рентген; физиотерапия; манипулационна, превързочна; амбулаторна операционна.

Съвременната медицинска апаратура и квалификацията на лекарите-специалисти позволява да се извършват високоспециализирани медицински дейности като: доплерова сонография; ехография; ехокардиография, холтер мониториране на артериално налягане и сърдечна дейност, сърдечно – съдов тест с натоварване; електроенцефалография /ЕЕГ/, електромиография /ЕМГ/; 32-срезов компютърен томограф /КТ/, ядрено – магнитен резонанс /ЯМР/ ; ендоскопски изследвания; аудиометрия, тимпанометрия, отоневрологично изследване и други.

  • ЕКРАНИ – 14 екрана в чакалните

  • АУДИТОРИЯ – 18 000 пациенти и придружители на месец

  • РАБОТНО ВРЕМЕ – Всеки делничен ден от 7.30 ч. до 19.30 ч

Клиники, в които каналът вече е факт

Представяме Ви нашите партньори, които вече работят с Информационен канал On Health

Вижте всички